top of page

Via het HazenkampThuis wordt het mogelijk gemaakt om contacten met de mensen om je heen te bouwen en te onderhouden. In die omgeving is het mogelijk om verbonden te zijn met andere (buurt)bewoners. Je bent dan een betrokken buurman of buurvrouw tussen andere betrokken buren. We gebruiken hiervoor de term 'dorpswonen'.

De verbinding ontstaat doordat we gezamenlijke culturele activiteiten organiseren zoals muziek, fotografie, tekenen en schilderen, theater en......wat jij leuk vindt. En de verbinding ontstaat doordat we burenhulp stimuleren.

Bewonersprofiel

Je komt in aanmerking voor wonen in het Rentmeestercomplex via de Stichting het HazenkampThuis als  je 'ja' kunt zeggen op de onderstaande voorwaarden:

 • Je woont in het Rijk van Nijmegen en/of hebt er een sociale binding.

 • Je hebt de leeftijd tussen 23 en 35 jaar (je kunt vanaf 18 jaar deelnemen aan de activiteiten van het HazenkampThuis).

 • Je hebt een diagnose of gedragskenmerken binnen het Autisme Spectrum.

 • Je bent in staat om zelfstandig te wonen, eventueel met behulp van je netwerk en/of ambulante begeleiding.

 • Je beschikt over een eigen bron van inkomsten. Dat kan een salaris of een uitkering zijn.

 • Je hebt je ingeschreven bij Entree als woningzoekende.

 • Je hebt een hobby, dagbesteding en/of je werkt.

 • Je vindt het gedachtegoed van het HazenkampThuis-project bij je passen.

 • Je bent gemotiveerd om deel te nemen aan de activiteiten van het HazenkampThuis met inbegrip van het na afloop opruimen/schoonmaken van de ruimte.

 • Je doet mee aan het bewonersoverleg.

 • Je hebt belangstelling voor en affiniteit met kunst en cultuur.

 • Je hebt een sociaal netwerk dat bij jou betrokken is en waarvan iemand bereid is mee te doen en bij te dragen aan het HazenkampThuis.

 • Je wilt jouw talenten inzetten voor de andere bewoners van het complex.

 

In het voorjaar van 2018 kwam de eerste jong volwassene via het HazenkampThuis-project in het Rentmeestercomplex wonen. Inmiddels bezoeken 10 jongvolwassenen zeer regelmatig de bijeenkomsten, die speciaal voor hen georganiseerd worden. En van hen wonen er inmiddels 6 in het Rentmeestercomplex.

Voldoe jij aanhet bovenstaande profiel, dan ben je van harte welkom om te komen kennismaken en meedraaien in de activiteiten.

Voor het wonen geldt voorlopig een maximum van 10 bewoners in het Rentmeester-complex.

Wil je meer weten? Vraag  dan onze informatiebrochure op via het contactformulier. Klik daarvoor hier.

 

 

 

 

 

bottom of page