top of page

Het HazenkampThuis is:
Gewoon waar het kan

Bijzonder waar het nodig is

Anders waar het moet!

 

In het HazenkampThuis in Nijmegen kunnen 10 jongvolwassenen met diagnose of kenmerken binnen het autisme spectrum zo zelfstandig mogelijk wonen en participeren in de wijk Hazenkamp in Nijmegen, in veiligheid en gelijkwaardigheid met andere bewoners.

 

 

 

 

 

 

Foto Melissa van Megen

Regenboog Rentmeesterhof.jpg

Wat we doen om ons doel te bereiken: 

  1. Wonen mogelijk maken volgens het principe van ‘Dorpswonen’ : zelfstandig wonen binnen een gemeenschap waar zorg is voor elkaar. 
     

  2. Verbondenheid stimuleren tussen de jongvolwassenen en de huidige bewoners en betrokkenen uit de wijk. De Stichting doet dat door het organiseren van gezamenlijke (sociale) activiteiten, gericht op kunst en cultuur.  We hebben een eigen ruimte aan de Rentmeesterlaan 1b in Nijmegen, het HazenkampThuis. De activiteiten vinden 2 tot 3 keer per maand plaats – het zijn geen dagactiviteiten! 
     

  3. Meedoen in de wijk mogelijk maken door ontmoetingen met bewoners te organiseren. Door samen dingen te doen en te beleven leer je elkaar kennen. Dan is het gemakkelijker elkaar op te zoeken als je hulp nodig hebt.
     

  4. Zo bouwen we aan een steunkring tussen bewoners.  

bottom of page